List of Members (Honorary / Benefactor)

Honorary Members
(Total of 16 members, as of October 2018, in the order of the Japanese syllabary)

 • Kido Maako (Artist)
 • Kuma Kengo (Architect)
 • Chris Tomoko (Media Personality)
 • Kuroyanagi Tetsuko (Actress, UNICEF Goodwill Ambassador)
 • Satoh Taku (Graphic Designer)
 • Takahashi Keiko (Actress)
 • Takigawa Christel (Freelance Broadcaster)
 • Tsujiguchi Hironobu (Pâtissier, Chocolatier)
 • Tsuruta Mayu (Actress)
 • Toyama Masamichi (President, Smiles Co., Ltd.)
 • Hibino Katsuhiko (Artist)
 • Chris Peppler (TV & Radio Personality)
 • Miyatsu Daisuke (Art Collector)
 • Françoise Morechand (Fashion Essayist)
 • Yoshioka Tokujin (Designer)
 • Yonekura Seiichiro (Professor, Hosei University; Professor Emeritus, Hitotsubashi University)

Benefactor Members
(As of March 2020, in the order of the Japanese syllabary)

 • Azuma Takahiko
 • Arai Junko
 • Ralph Wells
 • Uebayashi Yuka
 • Ushizawa Kazuo
 • Steven Veldhoen
 • Oishi Tsuguo
 • Kinoshita Hiroyuki
 • Alan Cannon
 • Rowan Gillespie
 • Tamaki Klaus
 • Koshikizawa Emi
 • Kobayashi Yoshiaki
 • Konno Ryohei
 • Saito Russell
 • Sato Naomi
 • Shimizu Yukiko
 • Donald Sherman
 • Suzuno Mikio
 • Taniguchi Yuichi
 • Tony Chang
 • Toda Michelle
 • Nakamura Takahiro
 • Hayashida Kentaro
 • Fujinuma Koichi
 • Matsumoto Issei
 • Muto Bunnosuke
 • Murakami Manabu
 • Mori Takayuki
 • Morishita Yuka
 • Yanagihara Tatsuya
 • Yamaguchi Takahiro
 • Yamada Hideki
 • Yoshimura Hiroshi
 • Richard Lamb
 • Ludovic Laine
 • Anonymous